Vítejte na webových stránkách Mateřské školy Břest

DESATERO PRO RODIČE (viz. níže ke stažení) dětí, které nastoupí v září do Základní školy. Je zde uvedeno pár bodů, které jsou doporučující k tomu, co by dítě mělo zvládnout, pokud nastoupí do ZŠ. 


Zkušení pedagogové

Naše Mateřská škola disponuje kvalifikovanými pedagogy, kteří poskytují dětem veškerou péči a předškolní vzdělávání. Dbáme na osobní a individuální přístup k dětem. I proto je naším mottem heslo: "Děti se musejí vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady světa a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč".

Vzdělávání hrou

Hra je základní potřebou všech dětí a ani u nás v Mateřské škole tomu není jinak. Využíváme hru k relaxaci, odpočinku, spolupráci, ale hlavně ke vzdělávání. Hra je dobrým prostředkem, jak poznat dítě a dokázat tak reagovat na jeho momentální potřeby a přání. Pomocí her dítě poznává okolní svět, vyjadřuje své "já" a především se socializuje.

Náš školní vzdělávací program s názvem "Pohádkový svět s čápem Emanem" vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. To se odráží do ŠVP (Školní vzdělávací program), který respektuje dětské zvláštnosti a jejich potřeby. Chceme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních potřeb dětí a z jejich rozvojových předpokladů. Přispíváme tak k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání. Je pro nás důležité, nejen, co se dítě naučí, ale jak se cítí. Budujeme u dětí pozitivní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá a v budoucnu je nenahraditelná. Chceme, aby bylo dítě aktivním tvůrcem a necháváme jej uplatnit jako "sama sebe" posvém – dětsky, radostně a přirozeně. 

Sportujeme, tvoříme a zpíváme

Pohyb a kreativita je pro nás oblíbenou činností, jak s dětmi pracovat. Každý den je dětem nabízena zajímavá škála činností, které rozvíjí celou osobnost. Pohybem trávíme spoustu času - ve třídě, na zahradě a na vycházkách po okolí. Tvoření je přirozenou součástí každého dne. Děti seznamujeme s různými druhy materiálů a technik. Dětem je nabízena taktéž pestrá škála hudebních činností. 

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!