Logopedická prevence

Mluvíme spolu

Naše Mateřská škola poskytuje službu logopedické prevence. Na začátku školního roku probíhá tzv. odborná depistáž (logopedické vyšetření), která nám určí, zda Vaše dítě potřebuje logopedickou péči. Depistáž probíhá hravou formou, pomocí hraček a obrázkových materiálů logopedkou z SPC Kroměříž. (Speciálně pedagogické centrum)

Poté je rodičům doporučena potřebná péče. Pokud je vada lehčího rázu, řeší se pomocí tzv. logopedické chvilky, která je součástí ranního kruhu každý den v MŠ. Pokud je vada těžšího charakteru, nebo je postiženo několik hlásek naráz, pracuje se s dětmi individuálně. Péče probíhá v rámci dopoledního programu v MŠ, jednou za 14 dní. Oslovené děti si přinesou prázdný nelinkovaný sešit formátu A4. Individuální péči vede p. učitelka Bc. Jana Sodomková pro mladší děti a ředitelka MŠ - Bc. Miroslava Brabcová pro starší děti. Logopedie probíhá hravou formou, dětem jsou do sešitu vkládány důležité informace pro rodiče, společně s pracovními a grafomotorickými listy pro domácí práci. 

O počtu dětí do jednotlivých skupin rozhoduje MŠ. Většinou záleží na datu narození, přednost mají ti nejstarší. Logopedická prevence je pro děti nepovinná, pouze doporučující.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!